INICIATYVOS PARTNERIAI

Nevyriausybinė organizacija, teikianti socialines, psichologines, teisines ir saugaus apgyvendinimo paslaugas prekybos žmonėmis, prostitucijos ir seksualinės prievartos aukoms, taip pat vykdanti prevencinę ir šviečiamąją veiklą vietos ir nacionaliniu lygmeniu. KOPŽI pasisako už praktinį aukų teisių įgyvendinimą šalyje ir užsienyje.

Viena pirmųjų Ukrainos moterų teisininkių asociacijų. Organizacijos tikslas - tapti moterų, dirbančių teisininkėmis, keitimosi patirtimi, tobulėjimo ir paramos joms platforma.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucija, atsakinga už valstybės politikos įgyvendinimą ir koordinavimą asmens ir visuomenės sveikatos, sveikatinimo veiklos srityse.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucija, atsakinga už valstybės politikos įgyvendinimą ir koordinavimą socialinės apsaugos ir darbo srityse.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucija, atsakinga už valstybės politikos įgyvendinimą ir koordinavimą nacionalinės teisinės sistemos plėtros, teisinių institucijų veiklos organizavimo, Lietuvos integravimosi į Europos Sąjungą įgyvendinimo, tarptautinių dvišalių teisinės pagalbos sutarčių projektų rengimo, prisijungimo prie daugiašalių tarptautinių sutarčių ir jų vykdymo užtikrinimo srityse.

Specializuota advokatų kontora, orientuota į strateginį ginčų sprendimą ir įmonių valdymą Baltijos šalyse ir už jos ribų.

Vilniuje įsikūrusi komunikacijos agentūra, PROI Worldwide atstovai Lietuvoje, Lietuvos ryšių su visuomene agentūrų asociacijos nariai nuo 2016 m.

ES agentūra, siekianti, kad lyčių lygybė taptų realybe ES ir už jos ribų. Šiuo tikslu ji teikia mokslinius tyrimus, duomenis ir gerąją patirtį, rengdama tyrimus ir rinkdama statistinius duomenis apie lyčių lygybę ES.

Teisės fakultetas yra vienas seniausių Vilniaus universiteto struktūrinių padalinių. Nuo 1641 m. Teisės fakultetas teikia teisinį švietimą ir skatina teisės mokslo vystymąsi.