ĮRAŠYTOS MOKYMŲ SESIJOS

"Seksualinis smurtas, susijęs su konfliktais: teisinis reguliavimas ir praktika"

1 sesija: „Su konfliktais susijusio seksualinio smurto požymiai“

Pranešėja: Rosette Muzigo-Morrison

2 sesija: „Tarptautinė teisė ir su konfliktais susijęs seksualinis smurtas“

Pranešėja: Susan Lamb

3 sesija: „Nacionaliniai teisės aktai ir praktika dėl seksualinio smurto Ukrainoje“

Pranešėja: Vira Levko

4 sesija: Ukrainos nacionaliniai įstatymai ir praktika, susiję su seksualiniu smurtu (ENG)

Pranešėja: Emma Pountney